For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Termeni si Conditii Publicare Anunt

TERMENI SI CONDITII PUBLICARE ANUNT

1. Dispozitii generale
1.1. Termenii si conditiile de mai jos (denumite in continuare „Termeni si Conditii” sau „Contractul”) stabilesc conditiile in care orice persoana fizica sau juridica (denumita in continuare „Beneficiar”) poate utiliza serviciile oferite de IT CONTRACTING SRL (denumita in continuare „IT CONTRACTING” sau „Prestatorul”) prin intermediul website-ului www.imobiliar.ro (denumit in continuare imobiliar.ro), precum si modalitatile de asigurare a protectiei si sigurantei datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului.

1.2. Inregistrarea unui cont pe website-ul imobiliar.ro este conditionata de acceptarea integrala si fara rezerve a acestor Termeni si conditii.

1.3. Termenii si conditiile de mai jos reprezinta intelegerea Partilor cu privire la obligatiile ce le revin din utilizarea imobiliar.ro, forma agreata a acestora urmand a fi comunicata Beneficiarului prin intermediul adresei de email aferente contului creat, in format pdf. In raporturile dintre Parti, se vor aplica prevederile cuprinse in Termenii si conditiile valabile la momentul deschiderii Contului pentru toate Anunturile cuprinse in Pachetul Selectat.

2. Definitii
In sensul prezentului Contract, termenii utilizati vor avea urmatorul inteles:
a. Anunt – oferta publica lansata de un Beneficiar, cu privire la vanzarea sau inchirierea unui bun imobil, cu scopul de a fi publicata de catre Prestator pe website-ul imobiliar.ro pentru o perioada de timp detaliata in Pachetul Selectat.
b. Utilizator – orice persoana fizica sau juridica, cu capacitate deplina de exercitiu, care intelege sa beneficieze de serviciile Prestatorului, astfel cum acestea sunt detaliate in prezentul Contract, si isi inregistreaza un cont pe website-ul imobiliar.ro, datele de identificare si de contact ale acestuia urmand a fi anexate in cadrul Anexei 1 – Extras imobiliar.ro continand datele Utilizatorului.
c. Colaborator – persoana juridica sau persoana fizica autorizata, care desfasoara o activitate in domeniul brokerajului imobiliar (agentie imobiliara) sau in domeniul constructiilor si al vanzarilor sau al inchirierilor de proprietati noi (dezvoltator), care intelege sa beneficieze de serviciile Prestatorului, astfel cum acestea sunt detaliate in prezentul Contract, si isi inregistreaza un cont pe website-ul imobiliar.ro sau agreaza, prin semnarea unui acord scris, ca Prestatorul sa inregistreze un astfel de cont in numele si pe seama sa. Datele de identificare si de contact ale Colaboratorilor sunt detaliate in Anexa 1 – Extras imobiliar.ro continand datele Colaboratorului.
d. Beneficiar – orice persoana fizica sau juridica ce utilizeaza serviciile Prestatorului. Aceasta notiune cuprinde atat Utilizatorii, cat si Colaboratorii, astfel cum acestia au fost definiti.
e. Parte sau Partile – oricare dintre Prestator si Beneficiar, precum actionand separat sau impreuna.
f. Cont – o inregistrare informatica personalizata, creata de IT CONTRACTING pentru Beneficiar cu scopul de a utiliza serviciile de gazduire si promovare a anunturilor publicate pe website-ul imobiliar.ro. Accesul Beneficiarului la Cont este asigurat de o denumire unica (login/conectare) si de o parola.
g. Pachet – fiecare dintre cele patru seturi de servicii oferite de Prestator catre Beneficiar: Standard, Business, Premium sau Exclusive. Pachetul Selectat reprezinta setul de servicii pe care Beneficiarul il solicita Prestatorului prin selectarea optiunilor corespunzatoare de pe website-ul imobiliar.ro, astfel cum este acesta comunicat prin email in cadrul Anexei 2.
h. Pachetul Standard – setul de servicii de gazduire si promovare oferite in mod gratuit de Prestator unui Beneficiar care nu alege unul din Pachetele de Promovare. In situatia selectarii Pachetului Standard Anexa 2 nu se va comunica Beneficiarului.
i. Pachetele de Promovare – Oricare dintre Pachetele Business, Premium , Exclusive sau Personalizat astfel cum sunt acestea definite in Anexa 2.
j. Imobil – teren cu sau fara constructie, apartament, garsoniera ori spatiu comercial oferit de Beneficiar spre vanzare ori spre inchiriere.
k. Lista de preturi – preturile percepute de Prestator drept contravaloare a serviciilor de gazduire si promovare a anunturilor imobiliare. Lista de preturi cuprinde descrierile Pachetelor disponibile la data crearii contului si se comunica Beneficiarului prin email, la data crearii Contului impreuna cu detaliile Pachetului Selectat.
l. Pachet Personalizat – setul de servicii cuprinse in acordul incheiat intre Prestator si Colaborator fara a se utiliza procedura de creare a Contului prin intermediul imobiliar.ro, prin care se stabilesc elemente comerciale legate de prestarea serviciilor de gazduire si promovare a anunturilor imobiliare, si prin care Prestatorul este imputernicit sa creeze un cont pentru Colaborator, intelegere ce se completeaza cu prezentele prevederi, daca nu sunt stabilite clauze contrare.

3. Partile contractante
Prezentul Contract se incheie intre IT CONTRACTING SRL, cu sediul social in Ploiesti, strada Calarasi, nr. 1, bloc 150H, ap. 7, avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului J29/1930/2018 si Codul Unic de Identificare Fiscala 39921086, in calitate de Prestator si Beneficiar, astfel cum este acesta identificat in Anexa 2, ca Utilizator sau Colaborator.

4. Obiectul Contractului
Obiectul prezentului Contract il reprezinta serviciile de gazduire si promovare pe website-ul imobiliar.ro a Anunturilor publicate de Beneficiar.

5. Inregistrarea Contului

5.1. Inregistrarea Contului pe website-ul imobiliar.ro este gratuita si reprezinta o conditie prealabila pentru publicarea oricarui Anunt, respectiv o acceptare integrala si fara rezerve a prezentelor dispozitii, ce se exprima prin: bifarea rubricii „Sunt de acord cu Termenii si conditii”, prin comunicarea unei adrese de email valide aflate in controlul Beneficiarului, adresa la care se va transmite Contractul.
5.2. Pentru crearea Contului, Beneficiarul trebuie sa furnizeze informatii complete si corecte. Beneficiarul se obliga se actualizeze datele furnizate de indata ce oricare dintre acestea se modifica. Inregistrarea necesita o adresa de e-mail valida. Beneficiarul trebuie sa aleaga o parola care nu trebuie dezvaluita tertilor.
5.3. Beneficiarul trebuie sa confirme faptul ca adresa de e-mail furnizata pentru crearea Contului ii apartine prin accesarea link-ului /butonului „Confirma” transmis in acest sens pe e-mail. Neconfirmarea adresei de e-mail intr-un termen de 5 de zile conduce la stergerea Contului si a tuturor datelor si informatiilor oferite de Beneficiar.
5.4. Odata cu link-ul pentru confirmarea adresei de e-mail Beneficiarul va primi pe e-mail o copie a prezentului Contract, astfel cum a fost agreat. In situatia in care Beneficiarul nu a ales un Pachet de Promovare, Anexa 2 nu se va comunica in cuprinsul email-ului.
5.5. Prestatorul isi rezerva dreptul de a sterge Conturile care au fost inactive pentru o perioada mai mare de 12 luni. Contul este considerat inactiv daca nu publica niciun Anunt in aceasta perioada.
5.6. Colaboratorul care incheie un Pachet Personalizat cu Prestatorul il mandateaza pe acesta sa inregistreze Contul in numele si pe seama sa, conform conditiilor stabilite in Pachetul Personalizat.

6. Publicarea Anuntului pe imobiliar.ro
6.1. Anuntul Beneficiarului este publicat in cel mai scurt timp, ulterior moderarii acestuia de catre Prestator.
6.2. Valabilitatea standard a Anuntului este de 90 de zile calendaristice.
6.3. Fiecare anunt publicat va avea ca obiect un singur bun imobil, cu exceptia ansamblurilor care se comercializeaza in integralitatea lor. Un imobil va face obiectul unui singur anunt. Beneficiarul nu va putea publica mai multe anunturi avand ca obiect acelasi imobil.
6.4. Beneficiarul este obligat sa ofere informatii reale si complete cu privire la imobil, in special dar fara a se limita la starea juridica si tehnica, respectiv pretul si locatia acestuia, precum si sa ataseze cel putin o fotografie reprezentativa.
6.5. Pretul imobilului sau chiria solicitata va cuprinde TVA, daca este cazul, insa va exclude orice alte taxe sau impozite.
6.6. Beneficiarul se obliga sa ataseze Anunturilor numai acele fotografii pe care este autorizat sa le utilizeze fara restrictii si care nu sunt grevate de drepturi ale unor terti, in special dar fara a se limita la drepturile de proprietate intelectuala. Fotografiile utilizate nu trebuie sa induca in eroare si trebuie sa reflecte starea actuala a imobilului ce face obiectul Anuntului.
6.7. Este interzisa aplicarea pe fotografii a oricaror informatii cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, adrese ale paginilor web, marci, logo-uri si orice alte date de contact. Exceptie fac anunturile publicate de Colaboratori, ce pot aplica pe fotografii numele entitatii.
6.8. Este interzisa publicarea de oferte de cumparare, precum si introducerea de link-uri catre website-uri concurente in cuprinsul titlului ori a descrierii anuntului.
6.9. Beneficiarul poate modifica gratuit continutul Anuntului ori de cate ori este necesar. Nu este permisa modificarea campurilor care definesc in mod unic Anuntul, respectiv indentificatorii Anuntului din cadrul sistemului Prestatorului.
6.10. Un Anunt poate fi oricand sters sau oprit de la afisare de catre Beneficiar. In cazul in care un anunt este sters de Beneficiar, nu se acorda nicio rambursare a sumei deja achitate Prestatorului in cadrul unui Pachet de Promovare. In cazul in care un Anunt este oprit, el nu se va mai afisa pe imobiliar.ro, si va putea fi repornit doar in intervalul perioadei platite, urmand a fi publicat pana la expirarea perioadei de valabiilitate a Anunţului platite initial in cadrul Pachetului de Promovare achizitionat.
6.11. Beneficiarul se obliga ca Anunturile, prin formulare, continut, prezentare vizuala sau scopul urmarit sa respecte dispozitiile legii si ale bunelor moravuri, inclusiv dar fara a se limita la dreptul la viata privata, dreptul la demnitate, drepturile de proprietate intelectuala si principiul general al bunei-credinte. Anunturile nu vor putea avea caracter ofensator, vatamator, abuziv, ilegal, amenintator, hartuitor, defaimator, obscen, discriminator ori care prejudiciaza in orice mod imaginea Prestatorului si a paginii web administrare de acesta. Prestatorul va depune toate diligentele pentru a se asigura ca Anunturile publicate de Beneficiari sunt conforme legii.
6.12. Anunturile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate ori vor fi sterse, Beneficiarul fiind informat prin e-mail despre motivul refuzului de publicare ori al stergerii acestora din baza de date.

7. Pretul Contractului
7.1. Publicarea anunturilor pe imobiliar.ro se face in mod gratuit pentru Beneficiari in cadrul Pachetului Standard.
7.2. Gratuitatea Pachetului Standard se aplica pentru maxim un Anunt. Daca Beneficiarul doreste sa publice alte Anunturi de pe acelasi cont, ulterior Anuntului inclus în Pachetul Standard, va fi indrumat spre achizitionarea unui Pachet de Promovare sau spre contactarea IT Contracting pentru agrearea unui Pachet Personalizat.
7.3. Beneficiarii care achizitioneaza un Pachet de Promovare vor achita contravaloarea serviciilor contractate, astfel cum acestea sunt individualizate in Anexa 2 ce face parte integrata a Contractului.
7.4. Plata se poate realiza de catre Beneficiar prin urmatoarele metode:
• Transfer bancar

7.5. Plata prin transfer bancar se va face in contul Prestatorului RO52BRDE300SV66353603000 deschis la BRD mentionandu-se ID-ul comenzii, numele Beneficiarului si Pachetul Selectat.
7.6. Plata se realizeaza in avans fata de prestarea serviciilor, dupa cum urmeaza:
• Pentru plata prin transfer bancar, plata se realizeaza in contul Prestatorului, in RON, la cursul de schimb valutar anuntat de BNR in ziua emiterii facturii.

8. Promovarea Anuntului pe imobiliar.ro
8.1. Beneficiarul poate alege promovarea Anunturilor sale contractand unul dintre Pachetele de Promovare ce contin serviciile suplimentare definite mai jos si atribuite fiecarui Pachet conform detaliilor din Anexa 2:
• Numar anunturi: numarul maxim de anunturi care poate fi publicat de-a lungul perioadei contractuale, fiecare Anunt avand o perioada de valabilitate de 90 de zile si care vor beneficia de serviciile de promovare
• Valabilitate Anunt: durata de timp pentru care anunturile sunt vizibile pe Imobiliar.ro si in care acestea beneficiaza de serviciile de promovare, aceasta fiind de 90 de zile.
• Anunturi TOP – afisarea Anuntului in topul listei de cautari.
• Anunturi promovate – anunturile promovate sunt evidentiate fata de cele standard, ele aparand prin rotatie pe prima pagina a imobiliar.ro si in topul listei de cautari aferente zonei in care se cauta anunturi.
• Anunturi recomandate: anunturile recomandate apar in josul paginii detaliate a fiecarui anunt standard fiind din acelasi judet.
• Pagina agentie: pagina dedicata agentiei tale pe care apar logo-ul agentiei, contact agentie, descriere si formular de contact agentie.
• Logo agentie: imaginea cu sigla agentiei.
• Account manager: specialist in vanzari al Prestatorului dedicat cresterii vizibilitatii Anunturilor Beneficiarului.
• Reactualizare – afisarea Anuntului in fruntea listei de cautari prin reactualizarea datei de publicare o data la 30 de zile.
• Remarketing – promovarea Anunturilor pe alte pagini web. Serviciul de Remarketing se aplica pentru o perioada de 30 de zile.
• Interviu – publicarea unui interviu cu reprezentantul Colaboratorului pe blog-ul imobiliar.ro
• Banner – plasarea unui banner in zonele cu vizibilitate maxima pe website-ul Imobiliar.ro, pe durata mentinerii Pachetului Selectat.
8.2. Fiecare serviciu de promovare a Anunturilor este disponibil pentru perioada de valabilitate a Anuntului rezultata din oferta inclusa in Pachetul Selectat. Serviciile ce nu tin de un anumit Anunt vor fi disponibile de-a lungul perioadei contractuale.

9. Moderarea Anunturilor
9.1. In cazul incalcarii dispozitiilor prezentului Contract ori a prevederilor legii, Prestatorul, in functie de gravitatea incalcarii, poate dispune una dintre urmatoarele masuri:
• stergerea Anunturilor publicate de Beneficiar pe website-ul imobiliar.ro;
• transmiterea de avertismente catre Beneficiar, pe adresa de e-mail furnizata;
• restrictionarea termporara a utilizarii Contului, prin blocarea acestuia;
• restrictionarea temporara ori permanenta a accesului la website-ul imobiliar.ro;
• stergerea Contului.
9.2. Prestatorul va proceda la stergerea Contului in cazul unor incalcari repetate ale prezentelor Termeni si conditii ori in ipoteza unei incalcari realizate in circumstante deosebit de grave care impun o astfel de masura.

10. Perioada contractuala. Denuntarea unilaterala a Contractului
10.1. Contractul se incheie intre Beneficiar si Prestator pe o perioada de 90 de zile. In situatia serviciilor din cadrul Pachetului Standard, perioada contractuala se reinnoieste automat pentru perioade succesive de cate 30 de zile. Pentru evitarea oricarui dubiu, Beneficiarul va avea dreptul sa publice un singur Anunt gratis in cadrul Pachetului Standard, indiferent de numarul de prelungiri automate a perioadei contractuale.
10.2. Beneficiarul poate denunta unilateral Contractul oricand, fara respectarea unui termen de preaviz. In acest scop, Beneficiarul care a achitat integral Prestatorului sumele datorate pentru un Pachet de Promovare poate solicita oricand stergerea Contului la adresa de e-mail office@imobiliar.ro. In situatia denuntarii unilaterale a Contractului de catre Beneficiar, sumele achitate nu vor fi returnate.
10.3. In situatia Beneficiarilor care au semnat un Pachet Personalizat, oricare dintre Parti poate solicita denuntarea unilaterala a Contractului prin e-mail sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin o luna in cazul contractelor incheiate sau derulate pe o perioada mai mare de 1 an si de cel putin 10 zile in cazul contractelor incheiate sau derulate pe o perioada mai scurta de 1 an.
10.4. Prestatorul poate denunta unilateral Contractul incheiat cu un Utilizator oricand, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile. In acest scop, Prestatorul va transmite o notificare in Cont si la adresa de e-mail furnizata. Dreptul de restrictionare a accesului ramane neafectat.
10.5. In cazul unor incalcari repetate ale Contractului ori in ipoteza unei incalcari realizate in circumstante deosebit de grave care impun o astfel de masura, Prestatorul poate rezilia unilateral Contractul incheiat cu un Beneficiar, fara respectarea unui termen de preaviz. Sumele achitate in avans nu se restituie in cazul rezilierii.

11. Raspunderea
11.1. Beneficiarul raspunde pentru continutul Anunturilor publicate, inclusiv pentru fotografiile atasate acestora, respectiv pentru conformitatea acestora cu prevederile legii si ale prezentului Contract.
11.2. Prestatorul nu verifica si nu garanteaza in niciun fel corectitudinea sau caracterul complet al Anunturilor. Prestatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru continutul Anunturilor sau pentru comportamentul Beneficiarilor si/sau al contractantilor sau colaboratorilor acestora.
11.3. In toate cazurile, raspunderea Prestatorului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a serviciilor este limitata la valoarea sumelor platite efectiv de Beneficiar in temeiul prezentului Contract, cu exceptia cazului in care Beneficiarul dovedeste ca Prestatorul i-a adus un prejudiciu material direct prin savarsirea unei fapte cu intentie sau culpa grava. Aceasta clauza a fost acceptata expres de catre Beneficiar.

12. Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Beneficiarilor website-ului si ale Prestatorului, prevazute de Termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a sediului Prestatorului.

13. Modificarile Termenilor si conditiilor pentru Beneficiarii Pachetului Standard
13.1. Cu exceptia aspectelor ce tin de prelucrarea datelor personale, prezentele Termeni si conditii pot fi modificate in orice moment de catre Prestator, fara anuntarea prealabila a Beneficiarilor. Aceste reguli sunt, de asemenea, oricand accesibile pe site, in footer-ul acestuia (zona inferioara de meniu), astfel incat Beneficiarilor care decid publicarea unor Anunturi in cadrul Pachetului Standard, le revine responsabilitatea de a le cunoaste si respecta intocmai.
13.2. Orice modificare in continutul acestor Termeni si conditii va fi notificata atat pe adresa de e-mail furnizata, cat si in Cont, si va intra in vigoare dupa 7 zile de la data la care sunt aduse la cunostinta Beneficiarilor Pachetelor Standard.
13.3. Beneficiarul care nu accepta modificarile poate denunta Contractul prin trimiterea unei notificari in acest sens catre Prestator inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. In lipsa notificarii de reziliere, se considera ca au fost acceptate integral modificarile Termenilor si conditiilor.
13.4. Ulterior intrarii in vigoare a modificarilor, Prestatorul va transmite prin e-mail o copie a noilor Termeni si conditii, iar la prima autentificare in Cont, Beneficiarul va fi din nou notificat cu privire la modificarile Termenilor si conditiilor.

14. Clauze diverse
14.1. Contractul s-a incheiat in forma unui inscris electronic, prin corespondenta si mijloace electronice, o copie a acestuia urmand a fi transmisa Beneficiarului la adresa de email indicata.
14.2. Protectia datelor cu caracter personal – Prin agrearea Contractului, Beneficiarul este de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal comunicate in vederea executarii acestuia catre Prestator, date ce vor putea fi prelucrate de Prestator conform Notei de Infomare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din Anexa 3.
14.3. ANEXE ce fac parte integrata din Contract si sunt comunicate Beneficiarului prin intermediul email-ului furnizat de acesta:
1. ANEXA 1 – Detalii identificare si contact Beneficiar, astfel cum sunt acestea introduse pe website-ul imobiliar.ro
2. ANEXA 2 – Lista de Pachete de Promovare si de preturi pentru serviciile prestate prin intermediul website-ul imobiliar.ro precum si detaliile Pachetului Selectat de Beneficiar.
3. ANEXA 3 – Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
14.4. Beneficiarul va confirma consimtamantul sau cu privire la contract prin accessarea link-ului / apasarea butonului Confirma, transmis impreuna cu documentele Contractului prevederile Contractului fiind pe deplin opozabile.

Top